Bakit at paano natin kukunin ang average o mean?

Ang average o ang mean ay isang tukoy ng center ng data. Binibigay ito para ma-summarize ang expected value ng variable na pinag-aaralan mo.

Para maintindihan mo ito, panuorin mo ang sumusunod na video:

Madali lang naman i-calculate ang average gamit ang Google Sheets o Microsoft Excel.

I-encode mo lang ang data mo na kailangang i-average. Sunod, sa isang empty na cell, i-type mo ang:

=average(

at i-drag mo ang mouse mo sa data. Pagkatapos, lagyan mo ng close parenthesis at i-click ang enter. Halimbawa:

=average(A1:A3)

Pwede mo din tingnan ang sumusunod na demonstration:

Ang mga pwede mong i-average na data ay dapat tumutukoy sa isang bagay lamang. Sa video, ang variable na ina-average ay isang bagay: ang height ng adult Filipino male. Kung kasali ang mga adult Filipino female sa average, iba na din ito na tinutukoy na variable: height of adult Filipinos.

Sa research niyo, mag-ingat na hindi niyo kukunin ang average ng magkaibang treatment, o magkaibang variable.

TANDAAN:

Kinukuha ang average o ang mean dahil tinutukoy nito ang expected value ng variable.

Hindi dapat kunin ang average o mean ng magkaibang treatment o variable.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: